REGISTRÁCIA DO HUDOBNEJ ÚNIE SLOVENSKA

Hudobná únia Slovenska je občianske združenie hudobníkov - umelcov, manažérskych a produkčných povolaní, a ostatných remeselných a obslužných profesií pôsobiacich v oblasti kultúry na Slovensku, ktoré vzniklo na konci mája 2020 a ktoré nás zastupuje na viacerých frontoch.

Po viac ako 30tich rokoch máme šancu vytvoriť prvú profesijnú organizáciu s reálnou silou, spájajúcu zástupcov zo všetkých segmentov kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku, a zastupujúcu ich potreby a záujmy

Dnes sme partnerom viacerých štátnych, ale aj nezávislých inštitúcií v SR, a združujeme viaceré asociácie a združenia, ktoré sú našimi členmi /AHKS, BTL, zástupcovia ticketingu v SR, promotéri, festivaly, DJské asociácie.../

Náš hlas bude silný vtedy, keď nás bude veľa a budeme jednotní, to je naša veľká sila a výhoda, keďže sme apolitickí, a bez finančných vplyvov skupín a skupiniek.. O to viac záleží na tom, aby nás bolo veľa!

Pridaj sa k nám aj Ty, alebo Tvoja firma, neziskovka, Tvoj klub, alebo kultúrny priestor, kde pôsobíš, potrebujeme Ťa!

1. REGISTRÁCIA

Vyberte si prosím právnu formu a vyplnte formular


Vyberte kód, ktorý najlepšie vystihuje hlavné povolanie vašej podnikateľskej resp. neziskovej činnosti:

Vyberte jeden kód, ak sa v kódoch nenájdete, vyberte možnosť "iné". (na konci zoznamu)


2. PLATBA

Vyberte si prosím spôsob platbySúhlasím, aby občianske združenie Hudobná Únia Slovenska spracúvalo moje vyššie uvedené osobné údaje za účelom vzniku a trvania členstva v Hudobnej Únii Slovenska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná tu.Platba za obdobie Júl - December 2021